Tuyển dụng

Thiết kế không phải chỉ một các phương trình vi phân, các ten , ma trận đại số hay phát triển một chương trình phần mềm. nhiều hơn những thứ như vậy, nơi tất cả các công cụ toán học trên chỉ các dụng cụ trong tay của một kỹ năng lực người thể mường tượng bằng trực giác phản ứng của một kết cấu nền móng hay bất cứ hệ thống nào anh ta đang chuẩn bị thiết kế để kiểm tra sự suy luận bằng trực giác bằng các công cụ nói trên chính điều này tạo nên bản chất của việc thống nhất giữa thuyết thực tế. Đó chỉ dấu khác biệt của một người kỹ hoàn thiện. Ở DK Engineering J.S.C, định nghĩa này đã trở thành một ý thức chung điều các kỹ của chúng tôi hướng đến tiếp nhận thực hành.

Chúng tôi đã đang xây dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện trong DK Engineering J.S.C, chúng tôi không hướng theo việc ép bạn với một núi công việc chúng tôi không ngừng hướng đến việc chia sẻ các vấn đề thiết kế hóc búa nhất với bạn, nỗ lực để giúp bạn trưởng thành điều đó giải tại sao bạn nên xem DK Engineering J.S.C như nơi tốt nhất để làm việc. Hãy tham gia cùng chúng tôi để chia sẻ các giải pháp tốt nhất cho các vấn đề thiết kế đầy thử thách cùng nhau phát triển.

Hãy nhìn vào điều tạo sự khác biệt cho chúng tôi so với hàng loạt các công ty thiết kế khác bên ngoài. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những thứ khác biệt so với các công ty khác đó việc chúng tôi phát triển năng lực cho nhân viên của mình như thế nào chúng tôi cùng nhau phát như thế nào.

Danh sách tuyển dụng    

Vị trí

Mô tả

Ngày bắt đầu

Hồ sơ yêu cầu

Số lượng tuyển dụng

Mô tả công việc

Kỹ sư Cơ khí và Kỹ sư Piping

 

01/04/2022

 

02

Download