Tin tức

Theo lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong PVN hiện nay chỉ có một đơn vị thành viên duy nhất thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh bất động sản là Tổng Công ty cổ phiếu Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Sau đợt nghỉ bảo dưỡng từ 23/3 đến 4/3/2011, PVN có mục tiêu trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là sẽ tiếp tục chuẩn bị cho bảo dưỡng lớn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ ngày 15/7/2011.