Tin tức

Sau đợt nghỉ bảo dưỡng từ 23/3 đến 4/3/2011, PVN có mục tiêu trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là sẽ tiếp tục chuẩn bị cho bảo dưỡng lớn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ ngày 15/7/2011.