Tin tức

Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả sinh lời vốn của Tập đoàn và nhiều đơn vị thành viên; ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ tại địa chỉ www.support.gov.vn ra mắt sáng 01/11/2016 tại trụ sở Bộ Công Thương.