Tin tức
Đây là cam kết của người đứng đầu Chính phủ trong phiên họp Quốc hội sáng ngày 20/10/2016!

Trải qua 20 ngày thi sôi nổi và nhiều cảm xúc, “Hành trình Petrovietnam” 2016 phần thi Online đã chính thức khép lại, đánh dấu một nửa chặng đường của “Hành trình Petrovietnam” lần thứ nhất.