Tin tức

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngành Công Thương có 3 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 năm 2016, tất cả đều thuộc lĩnh vực dầu khí.


Thứ tư, 16/11/2016 | 17:30

Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả sinh lời vốn của Tập đoàn và nhiều đơn vị thành viên; ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ tại địa chỉ www.support.gov.vn ra mắt sáng 01/11/2016 tại trụ sở Bộ Công Thương.