Trang thiết bị văn phòng

DK Engineering J.S.C đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị văn phòng như sau:

 • Trang thiết bị máy tính:
  • XP Workstations
  • Desktop computers
  • Network printer
  • A0/A1 Plotters
 • Trang thiết bị truyền thông:
  • Facsimile
  • IDD Telephones
  • Broad band internet
  • Email
  • Software capabilities