Năng lực nhân sự

DK Engineering J.S.C đang xây dựng một đội nhân viên dự án với trên bốn mươi kỹ chuyên gia thường trực được hỗ trợ bởi một tổ trợ năng động. Nhận thấy rằng thiết kế xây dựng quản các hệ thống khai thác chế biến Dầu khí yêu cầu một nền tảng kiến thức kinh nghiệm rộng lớn, DK Engineering J.S.C đã tìm ra cách thức làm việc nhằm đáp ứng vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng:

DK Engineering J.S.C tìm kiếm các cá nhân có năng khiếu gia nhập công ty, hiểu và khuyến khích họ đồng thời giúp họ phát triển năng lực,

  • DK Engineering J.S.C thiết lập một đội ngũ nhân viên dự án được chuyên môn hóa và nhạy bén bằng cách khuyến khích chia sẽ kiến thức và kinh nhgiệm với nhau kết hợp với sự cộng tác bởi một mạng lưới các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các công ty lớn đang hoạt động trong ngành công nghiệp Dầu khí, tạo nên một lực lượng lao động giàu năng lực để thực hiện các công việc của dự án và chuyển giao các dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng,
  • DK Engineering J.S.C chủ động chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong toàn bộ các hoạt động của mình,
  • DK Engineering J.S.C cũng chủ động chia sẻ các bài học rút ra từ các dự án đã hoàn thành nhờ vậy các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ không ngừng được thực hiện,
  • DK Engineering J.S.C luôn cố gắng tìm ra các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình và không bao giờ làm tổn hại đến mục tiêu làm gia tăng giá trị cho khách hàng.