Tầm nhìn

DK Engineering J.S.C trở thành một công ty tư vấn và thiết kế được ưa chuộng trong ngành công nghiệp Dầu Khí.