Tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án

 

Với đội ngữ cán bộ kỹ thuật, quản lý dự án có trên mười năm kinh nghiệm, kinh qua các dự án lớn onshore, offshore chúng tôi khẳng định sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý dự án với chất lượng, an toàn, vốn, tiến độ tốt nhất

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án của chúng tôi bao gồm: Đường ống vận chuyển khí, dầu trên bờ dưới biển, các trung tâm phân phối khí, xuất nhập sản phẩm dầu khí, các nhà máy xử lý khí…