Hoán cải và nâng cấp hệ thống

DK Engineering J.S.C cung cấp giải pháp để hỗ trợ khách hàng trong hoán cải, nâng cấp tối ưu hóa hoạt động của các đun khai thác xử dầu khí. Với những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong mảng upstream chúng tôi thể đưa ra những giải pháp hoán cải đạt được hoặc vượt qua các yêu cầu định trước như giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất, các chỉ tiêu chi phílợi nhuận, đồng bộ hóa, tích hợp tốt vào hệ thống với độ an toàn tin cậy cao.

Chúng tôi thể cung cấp các giải pháp thiết kế cho việc sửa chữa hoán cải cho các tài sản của bạn bao gồm các cụm thiết bị chế biển cho đến các thiết bị kết cấu trên các giàn khoan Dầu khí. Vui lòng thăm mục Kinh nghiệm để biết thêm thông tin về dịch vụ này.