Hệ thống đường ống công nghệ

Nếu bạn đang tìm kiếm các chuyên gia có thể cung cấp các giải pháp tối ưu cho hệ thống công nghệ của mình thì DK Engineering J.S.C là một địa chỉ mà bạn nên liên hệ.
Năng lực thiết kế và các sản phẩm của chúng tôi bao trùm một cách rộng lớn từ việc xây dựng tính toán mô phỏng công nghệ cho đường ống trên bờ, dưới biển, đường ống  dẫn dầu, dẫn khí,  bao gồm: Sizing, thickness, Flow assurance, thermal expansion, Hydraulic... cho đến phân tích ứng suất đường ống, tính toán ổn định, thiết kế kết cấu đỡ ống... thiết lập các bản vẽ phục vụ cho thi công đường ống.