Cụm thiết bị chế biến dầu khí

Với sự thành công giành được trong việc cung cấp các giải pháp thiết kế cho hệ thống đường ống công nghệ, bồn và bể chứa áp lực, các hệ thống điện điều khiển - tự động hóa và các công nghệ liên quan trong ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí, DK Engineering J.S.C hiện nay có thể cung cấp các giải pháp thiết kế toàn diện cho các mô đun công nghệ khai thác chế biến Dầu khí hoặc sản phẩm hóa dầu mà phải đòi hỏi một mức độ áp dụng công nghệ chuyên sâu và kinh nghiệm liên quan. Các sản phẩm kỹ thuật điển hình của chúng tôi là:

Phần tính toán:

·          Tính toán công nghệ,

·          Thiết kế điều khiển,

·          Thiết kế P&G,

·          Thiết kế cơ khí,

·          Tính toán thiết kế kết cấu,

·          Kỹ thuật vật liệu,

·          Lựa chọn trang thiết bị,

·          Bảo vệ chống ăn mòn,

·          Hệ thống tích hợp điểu khiển và tự động hóa,

·          Hỗ trợ công tác mua sắm,

·          Thiết kế giải pháp vận chuyển,

·          Quy trình và bản vẽ lắp đặt,

·          Quy trình kiểm tra và chạy thử,

·          Thiết kế cải hoán và nâng cấp.

 

Các cụm thiết bị điểm hình:

 

·          Cụm thiết bị tách 2 pha và 3 pha

·          Thiết bị tách nước nhiễm dầu: Open Drain/ Cassion

·          Thiết bị loc dầu, chất rắn, Closesser

·          Thiết bị bơm hóa chất: Chemical Injection Skid

·          Cụm thiết bị bơm

·          Cụm thiết bị Knoc Out Drum, Closed Drain

·          Cụm thiết bị phóng Pig

·          Cụm Nitrogen, CO2 Snuffing

·          Cụm valve đầu giếng: Compact Manifold

·          Cụm Fuel Gas

·          Cụm Methanol injection