Các hệ thống điện điều khiển và tự động hóa

Một hệ thống điều khiển và tự động hóa luôn luôn đóng góp một cách đáng kể vào độ tin cậy và an toàn của các hệ thống khai thác hay chế biến dầu khí. Với một đội ngũ các chuyên gia tận tụy và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng những giải pháp thiết kế toàn diện cho các hệ thống điện điều khiển và tự động hóa.

Đội ngũ chuyên gia của DK Engineering J.S.C có thể tham gia cùng với khách hàng ngay từ giai đoạn thiết kế cơ sở cho đến giai đoạn thiết kế chi tiết, hỗ trợ mua sắm, lắp đặt, kiểm tra và chạy thử hệ thống.

Các dịch vụ và chuyên môn chuyên sâu của chúng tôi trong ngành khai thác chế biến Dầu khí có thể được thể hiện qua một nền tảng kinh nghiệm chuyên sâu và khả năng cung cấp các giải pháp cho nhưng vấn đề như process reaction curves, transfer functions, control modes, single-capacity and multicapacity processes - relating control characteristics with controller selection, state-space representation, transfer-operator representation, the mathematics of open-loop, feedback, feed forward, and multiple-loop control, disturbance representation, modeling, the algebraics of PID (proportional-integral-derivative) design, adaptive control, pattern recognition, and expert systems, techniques of least squares, batch parameters, the Kalman filter, recursive parameter identification, and projection, v.v. đó luôn là những vấn đề thử thách đối với bất cứ một kỹ sư nào.