Bồn áp lực & Bể chứa

DK Engineering J.S.C cung cấp dịch vụ thiết kế bồn áp lực luôn đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn ASME Boiler and Pressure Vessel Codes (BPVC) từ giai đoạn thiết kế sở cho đến thiết kế chi tiết, hỗ trợ mua sắm, thi công, lắp đặt và chạy thử.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết cho cả hai loại bể chứa áp lực thấp bể chứa áp lực cao bao gồm thiết kế nền móng, nghiên cứu lựa chọn vật liệu, tính toán tải trọng, các phân tích tính toán kết cấu, thiết kế chống ăn mòn, lên bản vẽ chi tiết, bản vẽ tổ hợp, bản vẽ lắp dựng, yêu cầu kỹ thuật quy trình, quy trình thử, v.v. Các kỹ của chúng tôi được đào tào một cách chuyên nghiệp hệ thống trong việc sử dụng các giải pháp phần mềm như PV Elite, CAESAR II, v.v. trên sở đó khách hàng của chúng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính tin cậy, chính xác trong các sản phẩm giải pháp thiết kế chúng tôi đưa ra.