News

Tet cua nhung nguoi thap lua tren Bien Dong

Trong nhung ngay giap Tet, truc thang tu Vung Tau van tap nap dua ky su, cong nhan cua nganh Dau khi ra bien lam viec tren cac gian khoan. Ngon lua dau khi van chay ruc tren thap duoc gian khoan, khong ngoi nghi.

 

Information is being updated:

»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Chan de Gian dau gieng BK-21, mo Bach Ho
»  
Dau khi van dong vai tro quan trong trong co cau nganh nang luong
»  
Cong ty Che bien Khi Vung Tau: Dong luc phat trien tu cac du an moi
»  
Vietsovpetro ha thuy thanh cong Khoi thuong tang gian BK-20
»  
Nhan to thuc day Ba Ria - Vung Tau phat trien
Follow us on:
Copyright © 2011 DK Engineering J.S.C. All rights reserved. Designed by Fibo